Biuro księgowe a biuro rachunkowe – czym się różnią?

Biuro księgowe a biuro rachunkowe – czym się różnią? Wbrew pozorom nie są to pojęcia zamienne. Zobacz, czym zajmuje się księgowość, a czym rachunkowość.

  • Prowadzenie i rozwijanie własnej firmy bywa dużym wyzwaniem i zajęciem czasochłonnym
  • Księgowość jest węższym terminem i odnosi się do jednego z elementów rachunkowości
  • Rachunkowość to z kolei pojęcie szersze – to cały system ewidencji finansowej i majątkowej podmiotów gospodarczych

Z jednej strony prowadzenie i rozwijanie własnej firmy bywa dużym wyzwaniem i zajęciem czasochłonnym, z drugiej – nie każdy przedsiębiorca musi znać się na księgowości i przepisach prawa podatkowego.  To właśnie dlatego wiele osób powierza obsługę dokumentacji finansowej specjalistom z biura księgowego… lub biura rachunkowego. Chociaż te dwa terminy często – zwłaszcza przez osoby spoza branży – używane są zamiennie, to warto wiedzieć, że księgowość nie jest tym samym co rachunkowość. Czym się różnią?

Polecamy: Księgowość online czy stacjonarnie?

Księgowość

Księgowość jest węższym terminem i odnosi się do jednego z elementów rachunkowości. Stanowi rejestracyjną część rachunkowości, ewidencjonując wszelkie działania gospodarcze danego przedsiębiorstwa. Jej prowadzeniem zajmują się specjaliści – księgowi, których obowiązki reguluje ustawa o rachunkowości. Odpowiedzialni są oni m.in. za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie dokumentacji, kontrolę ksiąg rachunkowych, składanie deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych, sprawdzanie dowodów księgowych (kontrola merytoryczna, formalnoprawna i rachunkowa), katalogowanie firmowej dokumentacji, tworzenie zestawień sald i obrotów firmy czy dokonywanie wyceny pasywów i aktywów.

Polecamy: Obsługa księgowa jednoosobowej działalności

Rachunkowość

Rachunkowość to z kolei pojęcie szersze – to cały system ewidencji finansowej i majątkowej podmiotów gospodarczych (zarówno małych, takich jak jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i dużych spółek). Składają się na nią trzy główne działy:

  • księgowość (rejestracyjna część rachunkowości);
  • kalkulacja (ocena kosztów produkcji);
  • sprawozdawczość finansowa (sprawozdania na temat działalności podmiotu w ujęciu finansowym).

Gromadzenie i przechowywanie tego rodzaju informacji pozwala na podejmowanie odpowiednich kroków związanych z działalnością firmy.