Prowadzenie księgowości

Pełna czy uproszczona księgowość? Jaka forma opodatkowania jest najkorzystniejsza? Dowiedz się więcej na temat prowadzenia księgowości w firmie.

  • Obowiązki księgowe wynikają przede wszystkim od wybranej formy opodatkowania
  • Przedsiębiorcy prowadzący uproszczoną księgowość mogą skorzystać z jednej z trzech form opodatkowania
  • Doświadczeni księgowi doradzą najkorzystniejsze rozwiązania i zadbają o wszystkie formalności.

Chociaż nie wszystkie firmy w świetle prawa zobowiązane są do prowadzenia pełnej rachunkowości, to każda firma musi być odpowiednio rozliczna – obowiązki księgowe wynikają przede wszystkim od wybranej formy opodatkowania.

Pełna czy uproszczona księgowość?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o rachunkowości) obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają spółki (akcyjne, z o.o., komandytowo-akcyjne). Taka forma ewidencjonowania konieczna jest również w przypadku osób fizycznych, spółek jawnych, cywilnych i partnerskich, a także spółdzielni, jeśli ich przychody z poprzedniego roku podatkowego przekroczyły równowartość kwoty 2 milionów euro w walucie polskiej.

Polecamy: Sprawozdanie finansowe w dobie pandemii

Księgowość uproszczona

Przedsiębiorcy prowadzący uproszczoną księgowość mogą skorzystać z jednej z trzech form opodatkowania.

  • Karta podatkowa – polega na opłacaniu stałej kwoty podatku, niezależnie od wartości uzyskiwanych przychodów. Kwota określana jest z góry przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – przedsiębiorca opłaca określoną stawkę podatku, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej.
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR) – przedsiębiorca może rozliczać się na zasadach ogólnych (stawki 17% i 32%) lub liniowo (według stawki 19%). Podstawą zapisów w PKPiR są dowody księgowe – faktury VAT oraz inne dokumenty stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej.

Polecamy: Biuro księgowe a biuro rachunkowe – czym się różnią?

Biuro rachunkowe AiKS

Bywa jednak, że nawet prowadzenie uproszczonej księgowości nastręcza przedsiębiorcom kłopotów, czy to z powodu braku znajomości przepisów czy po prostu z braku czasu. Często problemy pojawiają się już nawet na etapie wyboru formy opodatkowania. Warto wówczas skorzystać z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego. Doświadczeni księgowi doradzą najkorzystniejsze rozwiązania i zadbają o wszystkie formalności. Jeśli potrzebujesz fachowej pomocy w kwestii prowadzenia księgowości swojej firmy, zapraszamy do współpracy z biurem rachunkowym AiKS, z oddziałami niedaleko miasta Warszawa (Piaseczno i Zalesie Górne).