Sprawozdanie finansowe w dobie pandemii

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe w dobie pandemii. Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości.

  • Dla wielu przedsiębiorców aktualnie jest czas niepewności, a nawet walki o przetrwanie
  • Zgodnie z prawem obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego ciąży na firmach, które obligatoryjnie muszą prowadzić księgi rachunkowe
  • Sprawozdanie roczne muszą przygotować także te firmy, które dobrowolnie zdecydowały się na prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych jako sposobu ewidencjonowania.

Pandemia COVID-19, a w konsekwencji obostrzenia i kolejne lockdowny, wpłynęły nie tylko na nasze życie, ale i na sposób prowadzenia biznesów. Dla wielu przedsiębiorców jest to czas niepewności, a nawet walki o przetrwanie. W tym wszystkim trzeba jeszcze pamiętać o formalnościach, które ciążą na osobach prowadzących działalność gospodarczą, m.in. o sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego.

Polecamy: Księgowość online czy stacjonarnie?

Kto musi sporządzać roczne sprawozdania finansowe?

Sprawozdanie finansowe powinno zawierać podstawowe informacji dotyczące wyniku finansowego danego przedsiębiorstwa. Zgodnie z prawem obowiązek sporządzania takiego dokumentu ciąży na firmach, które obligatoryjnie muszą prowadzić księgi rachunkowe (co wynika z ustawy o rachunkowości, np. ze względu na status prawny lub wysokość przychodów). Sprawozdanie roczne muszą przygotować także te firmy, które dobrowolnie zdecydowały się na prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych jako sposobu ewidencjonowania.

Polecamy: Biuro księgowe a biuro rachunkowe – czym się różnią?

Sprawozdanie w dobie pandemii COVID-19

W związku z panującą sytuacją Komitet Standardów Rachunkowości przygotował rekomendacje pt. Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19. Dokument może pomóc zarówno przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, jak i przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za rok 2020. Poruszono w nim m.in. następujące zagadnienia:

  • założenie kontynuacji działalności w czasie COVID-19, z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym;
  • ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienie w sprawozdaniu finansowym wsparcia uzyskanego w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz w ramach innych form pomocy, a także dodatkowych kosztów działalności operacyjnej spowodowanej przez COVID-19;
  • inwentaryzacja w czasie pandemii;
  • wycena aktywów i zobowiązań w celu uwzględnienia skutków gospodarczych COVID-19;
  • wycena produktów przy niewykorzystanych – na skutek COVID-19 – zdolnościach produkcyjnych;
  • sprawozdanie z działalności w związku z COVID-19.